Hoezo moeilijke gasten?!

Workshops

Hieronder vindt u informatie over de verschillende workshops. De workshops starten op dezelfde tijden en hebben allemaal dezelfde duur. U schrijft zich van te voren in voor een workshop. Let op: vol = vol! 

Favorietentool

Om u te helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke programma, kunt u gebruik maken van de Favorietentool. U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende workshop wordt zichtbaar. Wilt u de workshop bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk. Deze 'favoriet' wordt onthouden. Klik op 'Print uw favorieten' en al uw favorieten staan onder elkaar.

Liken workshops

Vindt u een workshop leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'. 

Print uw favorieten

Zes jaar onderzoek naar de Hersenen van multiprobleem jongvolwassenen, naar het Effect van de door hen gevolgde interventies en naar de onderwijs, zorg en justitie Trajecten die zij doorliepen, leverde veel onderzoeksresultaten op! Deze workshop is een verdieping van het college van Arne Popma in de ochtend. De eindresultaten van elke onderzoekslijn van H.E.T onderzoek en de samenhang er tussen worden gepresenteerd in meer detail. Daarna bediscussiëren we de implicaties van AW-DNK voor de stad Rotterdam, de interventies, de doelgroep en de wetenschap met elkaar.

Sprekers:
Dr. Reshmi Marhe (AW-DNK)
Drs. Laura van Duin (AW-DNK)

Nederland kent, naast AW-DNK, 12 academische werkplaatsen die zich bezig houden met het verbeteren van de jeugdhulp. Deze werkvorm wordt toegepast om met wetenschappers antwoorden te zoeken op maatschappelijk relevante vragen en (wetenschappelijke) kennis breed te verspreiden en direct toe te passen in de praktijk. Door samen (beleid, praktijk & wetenschap) naar ingewikkelde vraagstukken te kijken, komen effectievere aanpakken dichterbij. In deze parallelsessie gaan onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmakers samen op zoek naar de gemene deler; we onderzoeken de kracht van een succesvolle AW!

Sprekers:
Dr. Wilma Jansen (Academische werkplaats ST-RAW)
Art-Jan van Cappellen (De Nieuwe Kans)
Ernie van der Weg (GGD Rotterdam-Rijnmond)

Via het Jongerenloket werden multiprobleem jongvolwassenen geworven voor het Effectonderzoek. De inkijk in het proces van het Jongerenloket leidde tot veel extra informatie voor AW-DNK én voor het Jongerenloket die ook wel de “bijvangst” van H.E.T. onderzoek genoemd wordt. H.E.T. onderzoek is gestart in 2014. Hoe zag dit er toen uit en wat is er sinds die tijd veranderd in de dienstverlening bij het Jongerenloket? Tijdens deze sessie neemt het Jongerenloket je mee in deze veranderingen. Nu het eindrapport “vers van de pers” is, geeft het Jongerenloket een doorkijk naar hoe het aan de slag wil gaan met de aanbevelingen van H.E.T. onderzoek.

Sprekers:
Claudia Toet (Gemeente Rotterdam afd. Jongerenloket)
Drs. Roy Brandenburg (Gemeente Rotterdam)

De helft van de multiprobleem jongvolwassenen heeft een indicatie voor een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Vanuit de praktijk wordt LVB vaak te laat opgemerkt waardoor de problematiek verergert. Een belangrijke aanbeveling vanuit H.E.T. onderzoek is dan ook om het steunend netwerk van de doelgroep preventief én structureel te verbeteren door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met ‘mentoring’. In deze parallelsessie ontwikkelen we hiervoor, samen met professionals, een plan!

Sprekers:
Drs. Richard Scalzo (MEE Rotterdam Rijnmond)
Dr. Floor Bevaart (AW-DNK)
Dr. Jarla Pijper (MEE Rotterdam Rijnmond)

In het hersenonderzoek van AW-DNK werd onder andere gekeken naar de kenmerken van een deelnemer die voorspellend zijn voor recidive, zowel op neurobiologisch niveau als op gedragsniveau. Kunnen en willen we deze informatie gebruiken in de praktijk? Zo ja, hoe organiseer je dat? Bedenk samen met de onderzoeker en naar aanleiding van praktijkcasuïstiek hoe je recidive-risico kan verminderen bij multiprobleem jongvolwassenen.

Sprekers:
Drs. Josjan Zijlmans (AW-DNK)
Nienke Riemersma (High Impact Crime)

In deze workshop laten de sprekers zien wat effectief kan zijn in een aanpak voor jongeren met multiproblematiek. Zij blikken terug in de levensloop voor mogelijkheden voor preventie en richten zich, mede met de kennis uit H.E.T.-onderzoek, op wat nodig is voor deze doelgroep. Kansen en ongemakken voor 18-/18+ komen aan de orde, evenals maatschappelijke kosten en baten.

Sprekers:
Denis Wiering (Gemeente Rotterdam)
Prof. dr. Tom van Yperen (Nederlands Jeugdinstituut en Rijksuniversiteit Groningen)

In deze sessie kom je alles te weten over multiproblematiek bij meisjes. Welke problematiek speelt er precies bij deze meisjes? Wat voor bejegening hebben zij nodig? Is dit heel anders dan bij jongens? En wat betekent dit voor bestaande interventies? Zijn die toepasbaar voor zowel jongens als meisjes? We bespreken zowel resultaten uit wetenschappelijk onderzoek als ervaringen uit de klinische praktijk.

Sprekers:
Drs. Helena Oldenhof (VUmc afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
René Boeije (De Nieuwe Kans)

Wat doet Moeders van Rotterdam voor zeer kwetsbare zwangere vrouwen in Rotterdam en waarom? Hoe doe je onderzoek bij zeer kwetsbare zwangere vrouwen? De workshop geeft een inkijk in de praktijkervaringen van Moeders van Rotterdam en het wetenschappelijk effectonderzoek dat het Erasmus MC naar deze interventie doet.

Sprekers:
Dr. Hanneke de Graaf (Erasmus MC)
Jantine de Jong (Gemeente Rotterdam - Bureau Frontlijn)

Multiprobleemjongeren komen vaak al op zeer jonge leeftijd 'het systeem' binnen, zonder dat er op dat moment een snelle en gedegen diagnostiek van de problematiek van de jongere en het gezin plaatsvindt. Een vroege, snelle en goede diagnostiek van bijvoorbeeld jeugdtrauma's is cruciaal voor een juiste interventie en kan problemen in de verder ontwikkeling van de jongere voorkomen c.q. beperken. Onderzoek hiernaar door het VUmc in samenwerking met SDVB laat zien dat er nieuwe opties zijn om de diagnostiek te verbeteren, ongeacht het type instantie waar de jongere 'het systeem' binnenkomt.

Sprekers:
Prof. Dr. Theo Doreleijers (AW-DNK)
Kim Deelen (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond)
Sandra Pantelic (Raad voor de Kinderbescherming )

In deze workshop neem je een kijkje in de keuken van De Nieuwe Kans. Letterlijk, want in de keuken wordt een parcours opgebouwd waarin je versneld kennis maakt met de verschillende onderdelen van het traject bij De Nieuwe Kans. Durf jij het aan? Let op: het traject bij DNK begint met ‘op tijd komen’. Zorg er dus voor dat je stipt op tijd aanwezig bent!

Sprekers:
Art-Jan van Cappellen (De Nieuwe Kans)
Gilbert Calmez (De Nieuwe Kans)