Hoezo moeilijke gasten?!

Programma op hoofdlijnen

09.15 uur Ontvangst
10.00 uur Plenair interactief programma onder duovoorzitterschap van Marianne van den Anker en Sander de Kramer, met o.a.
 
  • Korte film waarin drie ‘gasten’ hun verhaal vertellen
  • College van hoofdonderzoeker Prof. dr. Arne Popma (hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc) en overhandiging van het rapport aan wethouder Judith Bokhove
  • Talkshow met Sabine Kuiper (afdelingshoofd Jeugd Gemeente Rotterdam), Carrie (Sociaal advocaat/columnist), Prof. dr. Theo Doreleijers (Jeugdpsychiater), Art-Jan van Cappellen (Directeur De Nieuwe Kans) en een jongere van De Nieuwe Kans
  • Tafelgesprekken met elkaar over enkele belangrijke vraagstukken en dilemma’s
12.30 uur Lunch
13.30 uur Twee workshoprondes met o.a. vertegenwoordigers van Gemeente Rotterdam, Erasmus MC, Stadsmarinier High Impact Crime, Nederlands Jeugd Instituut etc.
15.30 uur Wrap-up met verrassende afsluiting
16.00 uur Netwerkborrel